Workshop 1

Den første workshop i forløbet afholdes i august, med fokus på fortællingen 'fra Big Bang til Moderne Menneske' (BB2MM). Du bliver introduceret for det nye faglige materiale, og har tid til at stille spørgsmål til de emner som er relevante for din undervisning. Der bliver holdt oplæg om brugen af dele fra BB2MM som fælles fagligt fokusområde (FFFO), med tid afsat til at forberede tværfaglige forløb sammen med dit lærerteam, som du kan bruge direkte i din undervisning.

Datoer for workshop 1

Workshop 1 bliver afholdt to steder i landet for at mindske transporttiden (vejvisning og nærmere om lokaler kommer senere):

 • København: 5. + 6. august 2019
 • Århus: 8. + 9. august 2019

Program for workshop 1

Et tentativt program for workshoppen ses nedenfor (med udgangspunkt i sidste års program). Links til foredrag og materiale vil blive inkluderet efter afholdelsen på workshoppen. Enkelte oplæg er lokationsspecifikke (angivet med KU eller AU).

Dag 1:

 • 08:30-09:00 - Dørene er åbne + kaffe
 • 09:00-09:10 - Velkomst og program
 • 09:10-09:20 - Intro til notatark
 • 09:20-10:20 - BB2MM: Overblik
 • 10:20-10:30 - Brug af fortællingen
 • 10:30-11:00 - Pause
 • 11:00-11:45 - Inspirationsoplæg
  • KU: Henning Haack om Solsystemet og liv i universet
  • AU: Hans Kjeldsen om Exoplaneter
 • 11:45-12:00 - Ideer til forsøg
 • 12:00-12:30 - Arbejde med BB2MM i lærerteams
 • 12:30-13:15 - Frokost
 • 13:15-14:45 - Arbejde med BB2MM i lærerteams
 • 14:45-15:15 - Pause
 • 15:15-15:30 - Introduktion til idekatalog
 • 15:30-16:30 - Besøg ved forsøg
 •  

Dag 2:

 • 08:30-09:00 - Dørene er åbne + kaffe
 • 09:00-10:15 - To faglige oplæg:
  • KU: Tais Dahl om tidligt liv og Morten Allentoft om oldtidsmennesket
  • AU: Tobias Vang om livets opståen og Mikkel Schierup om mennesket
 • 10:15-10:30 - Ideer til forsøg: Fx om Liv
 • 10:30-11:00 - Pause
 • 11:00-11:30 - Fra forskning til undervisning
 • 11:30-12:30 - Arbejde med BB2MM i lærerteams
 • 12:30-13:15 - Frokost
 • 13:15-14:25 - Arbejde med BB2MM i lærerteams
 • 14:25-14:45 - Videndeling med andet team
 • 14:45-15:00 - Pause
 • 15:00-15:15 - Evaluering
 • 15:15-15:45 - Inspirationsoplæg
  • Anja Andersen om universet
  • Hans Fynbo om grundstoffernes oprindelse
 • 15:45-16:00 - Opsamling og det videre forløb

Skolebesøg

Som deltagere på Big Bang til Naturfag kan I booke et oplæg af fortællingen fra Big Bang til Moderne menneske til jeres skole. Det vil være af en times varighed, og afholdes for hele skolens udskolingselever. Projektet har midler til at betale transport af oplægsholdere ud til skolen (men ikke for hele klasser der skal besøge universitetet). Detaljerne omkring besøget koordineres med oplægsholder.

Yderligere informationer

Der bliver serveret frokost, samt kaffe/the i pauserne hele dagen igennem. Vi beder jer om at tage minimum en laptop med fra hvert lærerteam, da en del af tiden på workshoppen er afsat til at I selv kan arbejde med materialet.

Wifi på KU: Gennem forbindelsen 'KU-guest' kan du med en mobil få adgang i 24 timer af gangen. Wifi på AU: Gennem forbindelse 'AU-guest', er det muligt at logge ind på flere forskellige måder, følg proceduren på siden ved tilkopling.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til august!

Video af oplæg

Materialet til de faglige præsentationer kan findes gennem links i programmet efterfølgende, derudover filmer vi alle oplæg så det er muligt at se det hele en gang til.