Workshop 1

Den første workshop i forløbet afholdes i august, med fokus på fortællingen 'fra Big Bang til Moderne Menneske' (BB2MM). Du bliver introduceret for det nye faglige materiale, og har tid til at stille spørgsmål til de emner som er relevante for din undervisning. Der bliver holdt oplæg om brugen af dele fra BB2MM som fælles fagligt fokusområde (FFFO), med tid afsat til at forberede tværfaglige forløb sammen med dit lærerteam, som du kan bruge direkte i din undervisning.

Datoer for workshop 1

Workshop 1 bliver afholdt to steder i landet for at mindske transporttiden (side med vejvisning til workshoppen er linket efter datoerne):

Program for workshop 1

Et tentativt program for workshoppen ses nedenfor, hvor links til foredrag og materiale vil blive inkluderet efterafholdelsen på workshoppen. Enkelte oplæg er lokationsspecifikke (angivet med KU eller AU).

Dag 1:

 • 08:30-09:00 - Dørene er åbne + kaffe
 • 09:00-09:10 - Velkomst og program [KU] [AU]
 • 09:10-09:20 - Intro til notatark [PDF] [Notatark]
 • 09:20-10:20 - BB2MM: Overblik [PDF] [PPT] [key]
 • 10:20-10:30 - Brug af fortællingen [PDF]
 • 10:30-11:00 - Pause
 • 11:00-11:45 - Inspirationsoplæg
 • KU: Solsystemet og liv i universet
  [PDF] [PPT] [video]
  AU: Exoplaneter
  [PDF] [PPT] [Mere]
 • 11:45-12:00 - Ideer til forsøg: Exoplaneter [PDF]
 • 12:00-12:30 - Arbejde med BB2MM i lærerteams [PDF]
 • 12:30-13:15 - Frokost
 • 13:15-14:45 - Arbejde med BB2MM i lærerteams
 • 14:45-15:15 - Pause
 • 15:15-15:30 - Introduktion til idekatalog over forsøg [Idekatalog]
 • 15:30-16:30 - Besøg ved forsøg [KU] [AU]
 •  
 •  
 •  

Dag 2:

 • 08:30-09:00 - Dørene er åbne + kaffe
 • 09:00-10:15 - To faglige oplæg:
  KU: Tidligt liv [PDF] [PPT]
  Oldtidsmennesket [PDF] [PPT]
  AU: Livets opståen [PDF] [PPT]
  Mennesket [PDF] [PPT]
 • 10:15-10:30 - Ideer til forsøg: Liv [PDF]
 • 10:30-11:00 - Pause
 • 11:00-11:30 - Fra forskning til undervisning [PDF] [Didaktisk analyse]
 • 11:30-12:30 - Arbejde med BB2MM i lærerteams
 • 12:30-13:15 - Frokost
 • 13:15-14:25 - Arbejde med BB2MM i lærerteams
 • 14:25-14:45 - Videndeling med andet team
 • 14:45-15:00 - Pause
 • 15:00-15:15 - Evaluering [KU] [AU]
 • 15:15-15:45 - Inspirationsoplæg
  KU: Neutronstjerner [PDF] [PPT]
  AU: Grundstoffer
 • 15:45-16:00 - Opsamling og det videre forløb

Skolebesøg

Som deltagere på Big Bang til Naturfag kan I booke et oplæg af fortællingen fra Big Bang til Moderne menneske til jeres skole. Det vil være af en times varighed, og afholdes for hele skolens udskolingselever. Projektet har midler til at betale transport af oplægsholdere ud til skolen (men ikke for hele klasser der skal besøge universitetet). Detaljerne omkring besøger koordineres med oplægsholder. Book besøget inden mandag den 20. august.

>>> Bestil skolebesøget her <<<

Yderligere informationer

Der bliver serveret frokost, samt kaffe/the i pauserne hele dagen igennem. Vi beder jer om at tage minimum en laptop med fra hvert lærerteam, da en del af tiden på workshoppen er afsat til at I selv kan arbejde med materialet.

Wifi på KU: Gennem forbindelsen 'KU-guest' kan du med en mobil få adgang i 24 timer af gangen. Wifi på AU: Flere forskellige indgange, følg proceduren på siden ved tilkopling.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til august!

Video af oplæg

Foruden at gøre præsentationen tilgængelig for hvert oplæg, så filmer vi også foredraget, så I kan gense et specifik oplæg. Videoerne vil blive linket fra denne side kort tid efter workshoppens afholdelse.